ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เตาปิ้งย่างสร้างพลังงานมีจุดมุ่งหมายจัดทำขึ้นเพื่อ เนื่องจากการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนในการทำอาหารเราจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และเราได้ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า Peltier ซึ่งมีคุณสมบัติคือ เมื่อจ่ายไฟ 12โวลท์ ให้กับแผ่น Peltier จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาแทนเราจึงเลือกอุปกรณ์ชนิดนี้มาเป็นตัวเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงาน การใช้ประโยชน์จากความร้อนของถ่านหุงต้ม เพื่อไปสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถพกพาไปในที่ๆไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นการเดินป่า ตั้งแคมป์ปิ้ง สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และใช้กับไฟส่องสว่างได้ ช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปิ้งย่างได้
2.ประหยัดการใช้พลังงาน ในรูปแบบใหม่
3.พกพาและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
4.เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือการเดินป่า ตั้งแคมป์ปิ้งต่างๆ
5.สามารถนำพลังงานที่ได้มาจากความร้อนจัดเก็บเพื่อนำไปใช้งานครั้งต่อไปได้
1. สามารถนำไปใช้ภายนอกสถานที่ได้
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการนำไปประกอบอาหารนอกสถานที่
3. เป็นทางเลือกใหม่ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
4. พลังงานที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น เป็นแสงส่าง และสามารถ ชารจ์แบตเตอรี่ได้
5. สามารถเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 นางสาว รสริน วรรรณฑโก อุตสาหกรรม
2 นาย ประสิทธิ์ หนูเตี้ย อุตสาหกรรม
3 นาย สมชาย อ้นวงษ์ อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นาย พีระพงษ์ เสวิสิทธิ์ ปวช.
2 นาย วรวิทย์ เสริมสงค์ ปวช.
3 นาย สุทธิราช แหวนเพชร ปวช.
4 นาย ฐนธณ เจริญผล ปวช.
5 นางสาว นรีกานต์ สายงาม ปวช.
6 นางสาว รุ่งทิวา โคนาบาล ปวส.