ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ Aloe Vera Honey Wax Hair เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนัง โดยศึกษาประสิทธิภาพอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมต่อว่านหางจระเข้ต่อน้ำผึ้งในการทำผลิตภัณฑ์ Aloe Vera Honey Wax Hair กำจัดขน เจลว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบของผิว ลดการบวมแดงและบำรุงผิวไม่ให้ระคายเคือง ทดสอบจุลินทรีย์และ Pseudomonas aeruginosa ในผลิตภัณฑ์ผู้ทดสอบใช้งานมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ภาพรวม ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 พบว่า กำจัดขนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ และผลิตภัณฑ์มีราคาย่อมเยา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนังจากสารสกัดจากธรรมชาติ
2. ไม่พบแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa
1. กำจัดขนร่างกายที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ขนแขน ขนขา ขนรักแร้ เป็นต้น
2. กำจัดขนง่ายๆ ภายใน 1-2 นาที ผิวหนังเรียบเนียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพล สามัญ
2 นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3 นางสาว สุนันทา โกทัณฑ์ สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นางสาว นิศา ม่วงมี ปวช.
2 นางสาว วีรยา ยนต์ทองหลาง ปวช.
3 นางสาว จันธิดา ศรีมณฑล ปวช.
4 นางสาว กีต้า ปิ่นแก้ว ปวช.
5 นางสาว กัญญารัตน์ คำมา ปวช.
6 นางสาว พลอยมณี ฝ้ายแก้ว ปวช.
7 นางสาว กรรณิภา ทับทิม ปวส.
8 นางสาว นฤมล ชนิดใหม่ ปวส.
9 นางสาว ชไมพร โตดีลัง ปวส.
10 นางสาว สุกัญญา เจริญมาก ปวส.