รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต

ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2