จำนวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามรายปีการศึกษา

 

       >> ปีการศึกษา 2561

       >> ปีการศึกษา 2560

       >> ปีการศึกษา 2559

       >> ปีการศึกษา 2558