036 -680391                            

   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2

ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง อำเภอวังเพลิง จังหวัดลพบุรี 15120