วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ภูวดล ยินดีภพ ได้ออกหน่วยให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.ทุ่งท่าช้างประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์ และฝึกอาชีพให้ชุมชน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  >>>> คลิก<<<<