วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 
ใน วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม