โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp 
ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด