ร่วมต้อนรับท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และรับเกียรติบัตรในโอกาสนำนักศึกษาไปปรับปรุงต่อเติมอาคาร รร.บ้านเขาขวาง