วันที่ 29 สิงหาคม 62  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 ได้จัดโครงการกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ณ อาคารโดมคชสาร 

เพื่อเป็นการส่่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกาย และรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด