วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 ได้ นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ชิ้น เข้าประกวดตามประเภทต่างๆ และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคกลาง จำนวน 6 ชิ้น ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี้

  - รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ผลงาน เตาปิ้งย่างพลังงาน

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน น้ำพริกอ่องอบแห้ง

  - รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 8  เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน wax กำจัดขน

  - รางวัลชนะเลิส ประเภทที่ 9  ชุดควบคุมเครือข่าวอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน

  - รางวัลชนะเลิส ประเภทที่ 10 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ