วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการ ศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อรรถพล  สังขวาสี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา 2563 และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 นายคฑาวุธ  เทพยศ ได้นำครู นักศึกษาออกให้บริการประชาชน ในภารกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนฝึกอาชีพให้ชุมชน  >>>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ<<<<